Ta også en tur innom vår Facebookside! Her finner du løpende informasjon om hva vi holder på med i Amnesty Blindern. Trykk her, meld deg inn, og få invitasjon til foredrag, filmvisninger og sosiale arrangementer i regi av oss.

Thursday, August 30, 2012

Vil du jobbe med TV-aksjonen?

Amnesty International har blitt tildelt årets TV-aksjon! Amnesty Blindern trenger engasjerte studenter som kan sitte i komiteen til TV-aksjonens studentkorps. 

Arbeidsoppgaver til komitemedlemmer kan være alt fra ansvar for å skaffe sponsorer (mat, drikke og annet vi skulle trenge til møter og til selve dagen), stå på stands, dele ut flyers, ringeverving osv, til generell organisering i forkant av og på selve aksjonsdagen. Brorparten av arbeidet vil nok foregå de siste to ukene før aksjonsdagen.

Tv-aksjonens studentkorps er i all hovedsak et reservekorps til resten av bydelskomiteene som sender ut bøssebærere på aksjonsdagen. Dette vil si at vi sender ut bøssebærere til de bydelene i Oslo som rapporterer manglende anntall bøssebærere i sine roder. Måten dette avvikles på er at vi iløpet av høsten frem mot aksjonsdagen prøver å verve så mange studenter som mulig til å bli bøssebærere for oss, gjennom stands på forskjellige studieplasser og gjennom en omfattende telefonliste som blir gjort tilgjengelig for komitemedlemmene. På selve aksjonsdagen samles vi alle på Chateau Neuf der folk blir registrert og sendt ut fortløpende ettersom behovet skal melde seg.

Er du interessert? Send oss mail!No comments: