Ta også en tur innom vår Facebookside! Her finner du løpende informasjon om hva vi holder på med i Amnesty Blindern. Trykk her, meld deg inn, og få invitasjon til foredrag, filmvisninger og sosiale arrangementer i regi av oss.

Sunday, June 19, 2011

Har du noen ønsker for hva studentrådet skal ta opp på vårt neste møte i slutten av august?

ET SYNLIG STUDENTRÅD

Studentrådet er det nasjonale studentorganet til Amnesty International i Norge (AIN). Studentrådet er et bindeledd mellom de ulike studentgruppene og styret i AIN. Studentrådet er et rådgivende organ for styret i AIN, samt et koordinerende organ for de ulike studentgruppene.

Formålet med rådet er å kunne samle representanter fra hver av studentgruppene slik at det kan utveksles erfaringer og læres av hverandre. I tillegg ivaretar de studentgruppenes interesser overfor AIN.

Jeg og mange andre ønsker et mer synlig studentråd både blant studentene og overfor AI Norge.

Har du noen innspill på hva representantene skal ta opp på neste møte? Er det noe du brenner for at skal tas opp? Fristen for å sende inn innspill til møteagenda for neste studentrådsmøte er 20.juni.

http://www.amnesty.no/om-amnesty/hvem-er-vi/studentrådet
www.studentrad@amnesty.no
Egen bloggside på vei: http://studentradet.blogspot.com
Facebook: studentrådet (Amnesty International Norge)

Med vennlig hilsen
Anette Helleborg
studentrådsleder

Studentrådet
Amnesty International Norge