Ta også en tur innom vår Facebookside! Her finner du løpende informasjon om hva vi holder på med i Amnesty Blindern. Trykk her, meld deg inn, og få invitasjon til foredrag, filmvisninger og sosiale arrangementer i regi av oss.

Tuesday, April 20, 2010

uspesifisert.no

Amnesty har lansert en aksjon på nett i forbindelse med vårens høydepunkt:

uspesifisert.no

En utrolig bra nettaksjon. Ha lyd på PC'en, bruk ditt eget mobilnr og ikke bli skremt :-)

Tuesday, April 13, 2010

Tre arrangementer du bør få med deg!

Amnesty Blindern holder iløpet av ondag 14. og torsdag 15. tre spennende arrangementer, velkommen!

SEMINAR OM SIKKERHET OG MENNESKERETTIGHETER
Onsdag 14.04, 12:15-14:00. auditorium 4, Eilert Sundts Hus


Kampen mot terrorisme er i flere tiår blitt brukt som argument for å fengsle folk uten lov og dom, men siden angrepet på World Trade Center 11. september 2001 har terrorretorikken fått ny kraft og aktualitet. USA er blitt en sentral negativ aktør, og det har utviklet seg en offentlig aksept for å ”tøye lovverket” om for eksempel enkeltmenneskets rett til en rettferdig rettergang. Anti-terrorsamarbeid mellom demokratiske og autoritære land har gitt autoritære regimer et nytt argument for å rettferdiggjøre menneskerettighetsbrudd.

Politisk rådgiver i Amnesty International Gerald Kador Folkvord har ansvaret for arbeidet mot tortur og antiterrortiltak i Amnesty. Han vil i onsdagens seminar ha spesielt fokus på Guantanamo, Pakistan og Bagram-basen i Afghanistan.

Velkommen til vårens siste lunsjseminar - ta med lunsj og venner!


BELARUSIAN WALTZ
Onsdag 14.04, 18:15-20:00, auditorium 2, Sophus Bugge (HF)

Hviterussland er blitt kalt “Europas siste diktatur”, og siden 1994 har Aleksandr Lukashenko styrt landet med jernhånd. Opposisjonen og den frie presse er kneblet, og dissidenter myrdes. Performancekunstneren Aleksandr Pusjkin nekter å la seg målbinde.

“Belarusian Waltz” er historien om hans modige, regimekritiske og komiske
påfunn, en ukonvensjonell fortelling om postmoderne gateteater i møte med despotisme, og et vindu inn i det hviterussiske folkets sjel.

http://www.belarusianwaltz.org/

Gratis popkorn!


HVITERUSSLAND OG UKRAINA: HVOR ER UTVIKLINGEN PÅ VEI?
torsdag 15.04, 12:15-14:00, auditorium 7, Eilert Sundtshus


I februar var det presidentvalg i Ukraina, i februar 2011 avholder Hviterussland sitt. Landene står begge ovenfor nye og store utfordringer - men de politiske utviklingene går hver sin vei. Lunsjseminaret ønsker å få svar på hvorfor det har blitt slik, og hva utsiktene er for den videre utviklingen i de to nabolandene. Hvilke utfordringer står landene ovenfor i beskyttelsen av menneskerettighetene, og hva kan gjøres av det internasjonale samfunnet?

PANEL:
Dasha Shut (UiO, ordstyrer)
Berit Lindeman (Helsingforskomiteen)
Pål Kolstø (UiO)
Geir Flikke (NUPI)
Tor Bukkvoll (NINFO)

Tuesday, April 6, 2010

The Human Rights situation In Iran after the Post-election Crackdown

Torsdag 08.04 kl 12.15-14 arrangerer Amnesty Blinderns Midtøsten/Asia-gruppe seminar, på Eilert Sundts hus, auditorium 7. Det vil bli enkel servering. Håper å se deg der!

Informasjon om seminaret:

The Human Rights Situation In Iran- the Post-Election Crackdown
and its consequences for civil society


Ved Mohammed Reza Heydari

For snart ett år siden utløste anklagene om valgfusk omfattende protester mot det iranske maktapparatet. Masseprotestene ble brutalt slått ned på av regimet, og i etterkant har det blitt dokumentert alvorlige brudd på menneskerettighetene. I kjølvannet av krisen valgte Mohammed Reza Heydari å gå av som konsul ved den iranske ambassaden i Oslo - etter 20 år i tjeneste for det iranske diplomatiet. Han og hans familie har nå status som politiske flyktninger i Norge.

Mohammed Reza Heydari og hans familie har siden vært utsatt for stort press fra iranske myndigheter. Han vil belyse menneskerettighetssituasjonen i Iran ut i fra sine personlige erfaringer fra det iranske maktapparatet.