Ta også en tur innom vår Facebookside! Her finner du løpende informasjon om hva vi holder på med i Amnesty Blindern. Trykk her, meld deg inn, og få invitasjon til foredrag, filmvisninger og sosiale arrangementer i regi av oss.

Monday, January 31, 2011

Bli med i vår nyoppstarta gruppe: Kvinners menneskerettigheter


Etter forrige ukes infomøte og generalforsamling er den flunkende nye gruppa i Amnesty Blindern et faktum.
Gruppa som fikk navnet Kvinners menneskerettigheter har sitt første møte tirsdag 1.februar kl 14:00 i kantina på SV-fakultetet på Blindern, hvor vi skal planlegge semesteret.
Vi er en liten gjeng allerede, men vil gjerne ha flere med på laget, så hiv deg med på møtet i morgen eller kontakt meg (Karianne) (kariannesorbo@gmail.com)

Hvorfor kvinnegruppe?
Dette er et viktig spørsmål fordi gruppa vår skal engasjere oss i saker som omhandler begge kjønn. Kvinner og menn blir utsatt for brudd på menneskerettighetene hver dag rundt om i verden. Det særegne for svært mange brudd på kvinners menneskerettigheter er at disse ulovlighetene skjer mot kvinner - fordi de er kvinner. Denne absurditeten vil vi i kvinnegruppa sette fokus på, og skape oppmerksomhet rundt i god Amnesty-stil: SEMINARER - DEBATTER - AKSJONER - DISKUSJONSGRUPPER - UNDERSKRIFTSKAMPANJER - FILMVISNINGER - SOSIALE HAPPENINGS - ETC.

Kvinners menneskerettigheter er et stort, viktig og ikke minst spennende felt å jobbe med, og jeg håper at flere engasjerte gutter og jenter har lyst til å bli med å bidra i gruppa. Siden gruppa er helt ny vil det være muligheter for dere til å komme med ideer og innspill. Ikke bare er det å være med å starte en gruppe en kjempegod erfaring, men det gir oss også en unik sjanse til å forme en gruppe som forhåpentligvis vil ha lang levetid i Amnesty Blindern.

Temaforslag: VOLDTEKT I KRIG OG STRAFFEFRIHET, FORFØLGELSE, FORTIELSE, MØDREHELSE, MENNESKEHANDEL OG TRAFFICKING, KJØNNSLEMLESTELSE, VOLD MOT KVINNER M.M.

Spørsmål til refleksjon: Hjelper vi egentlig kvinnene i Afghanistan? Holder Norge det de lover med opplæring av NATO-militæret i saker som omhandler kvinners sikkerhet? Hva med FN-soldaten i DR Kongo; hvor mye vet han om de systematiske massevoldtektene, og hva kan han egentlig gjøre med det? Finnes det likestilt bistand? Hvor mange mødre dør på grunn av manglende helsetilbud ved fødsel i Etiopia sammenlignet med Norge?

Kvinners rettigheter er menneskerettigheter
Er kvinners menneskerettigheter et spørsmål om særinteresser? Nope. Et fokus på kvinners rettigheter er et fokus på de eksisterende menneskerettighetene, men med et maktfokus. Utdrag fra FOKUS' hjemmesider: "Kvinner i alle samfunn opplever i større eller mindre grad at de ikke har samme beskyttelse eller like muligheter som menn fordi de kulturelt og økonomisk har lavere status. Diskriminering av kvinner kjenner ikke geografiske grenser, selv om kvinner i Sør utsettes for langt grovere og institusjonalisert diskriminering og menneskerettighetskrenkelser enn kvinner i Nord."

Amnestys kvinnegruppe skal ha samarbeid med flere av de andre gruppene, og blir en variert og magfoldig gruppe. Brenner du for et land, en sak, et tema eller en problematikk som på en eller annen måte omhandler kvinners menneskerettigheter?

TIRSDAG 1.FEBRUAR KL- 14:00 møtes vi i kantina på SV-fakultetet. Kom innom å hør hva salgs planer vi har. Se etter minst èn kjempegul t-skjorte :-)

Friday, January 21, 2011

Et nytt Amnesty Blindern-semester står for døren!

Vi håper alle har hatt en fin jul og en god start på det nye året - og håper alle ser frem til et nytt semester med Amnesty Blindern! Vår aktivitet starter for fullt allerede til uken, der alle oppfordres til å komme på følgende arrangementer:

Infomøte for vårsemesteret 2011:
Semesterets informasjonsmøte vil holdes i auditorium 7 i Eilert Sundts hus, kl 14.00 tirsdag 25.januar. Her vil man kunne få et innblikk i hva vi i Amnesty Blindern driver på med, og det vil bli gitt en presentasjon av alle våre undergrupper ved hver enkelt gruppeleder. I tillegg vil rådgiver Gerald Folkvord fra Amnesty International gi en kort innføring i Amnesty Internationals arbeid.
Hvis du er interessert i å melde deg inn eller bare er nysgjerrig på AB, håper vi på å se deg der!

Generalforsamling
Vårsemesterets generalforsamling vil holdes torsdag 27.01 kl. 17.30-19.00 i Jan P. Syses sal nede på Chateu Neuf. Alle medlemmer av Amnesty Blindern er pliktige til å stille på dette møtet.
På generalforsamlingen vil det bli valgt ny leder, økonomiansvarlig, fagansvarlig og arrangementskoordinator - og alle som vil kan stille til valg! Send en mail til thomas.vestgarden@gmail.com hvis du lurer mer på hva de ulike vervene innebærer, og det oppfordres på det sterkeste til å stille - det er veldig gøy og spennende å sitte i ABs styre. Etter møtet vil vi gå ned i Glassbaren på Chateu Neuf for å ta en øl eller brus eller det som måtte friste.

Vel møtt til både infomøte og generalforsamling - vi gleder oss til et nytt og spennende semester!